Text Size

viewall
26 พฤษภาคม 2561

รองอธิบดีกรมเขื้อเพลิงธรรมชาติ นายภูมี ศรีสุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้แก่พลังงานจังหวัด ณ แหล่งปลาทอง
viewmore

25 พฤษภาคม 2561

ก.พลังงาน ระดมผู้บริหารระดับสูง-ภาคเอกชนร่วมซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤติพลังงาน
viewmore

pic news

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

viewmore

pic news

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

viewmore

pic news

ประกาศกระทรวงพลังงาน

viewmore

reserved_gas_2559.jpg reserved_con_2559.jpg reserved_oil_2559.jpg
  •  
  •  
  •  

รวมคำชี้แจง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นโยบายด้านความโปร่งใสและคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คู่มือการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ

คู่มือการดำเนินงานด้านงบประมาณของ ชธ.

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำหรับผู้พิการ

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ผู้เยี่ยมชม : 11917655
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 242813
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ