Text Size

ปรับปรุงล่าสุด
** เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการของกรมบัญชีกลาง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
** ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
** ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
viewall
19 กรกฎาคม 2561

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม จับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง จังหวัดพิษณุโลก
viewmore

13 กรกฎาคม 2561

ก้าวสู่ปีที่ 40 ปตท.ปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่ Digital Culture
viewmore

pic news

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

viewmore

pic news

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

viewmore

pic news

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

viewmore

reserved_gas_2559.jpg reserved_con_2559.jpg reserved_oil_2559.jpg
  •  
  •  
  •  

รวมคำชี้แจง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นโยบายด้านความโปร่งใสและคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คู่มือการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ

คู่มือการดำเนินงานด้านงบประมาณของ ชธ.

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำหรับผู้พิการ

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ผู้เยี่ยมชม : 12062875
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 249059
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ