Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

สมัครงาน/ฝึกงาน

แสดงข้อมูลรายปี ->
- ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (9 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (24 มกราคม 2560)
- ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (4 มกราคม 2560)
- ใบสมัคร ตำแหน่ง Assistant Manager Business Support and Legal Support (4 มกราคม 2560)
- ใบสมัคร ตำแหน่ง Assistant Manager Finance/Accounts & PSC Audit (4 มกราคม 2560)
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ