Text Size

สั่งซื้อแผนที่สัมปทานปิโตรเลียม


pic01

ตัวอย่างแผนที่สัมปทานปิโตรเลียม


แผนที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย
ตัวอย่างแผนที่ (ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)
ขนาด (mm.) ราคา (บาท)
841x1189 (A0) 1,000
594x841 (A1) 500
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการบริหาร โทร. 0 2794 3250  FAX. 0 2794 3206 หรือ E-mail : orn-anutt@dmf.go.th
           
หมายเหตุ ต้องการสั่งซื้อแผนที่ กรุณายืนยันการสั่งซื้อล่วงหน้า 1 วัน และเข้ามารับด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการบริหาร ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชั้น 22 อาคาร B เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์
แผนที่แหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย (ไม่มีจำหน่าย)

สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ