Text Size

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิต

pic01

 

ปริมาณการขาย/มูลค่า น้ำมันดิบในประเทศไทย ปี2560


ปริมาณการขาย/มูลค่า ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ปี2560


ปริมาณการขาย/มูลค่า ก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไทย ปี2560


สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ