Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

2328 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- รัฐมนตรีพลังงานแจง8ข้อไม่ลดบทบาท กฟผ. ปตท. (19 มกราคม 2561)
 
- คณะกรรมการปฏิรูปพลังงานเสนอส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรี (19 มกราคม 2561)
 
- ปตท.หนุนนโยบายเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หลังแยกธุรกิจท่อและคลังเสร็จสิ้นปี2561 (18 มกราคม 2561)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม แก่พลังงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด (18 มกราคม 2561)
 
- PEA อัดเงินลงทุน3.2หมื่นล้านบาทรองรับกระแสProsumer (18 มกราคม 2561)
 
- กระทรวงพลังงานจับมือการรถไฟฯ นำร่องใช้ B10 ในรถไฟเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย (15 มกราคม 2561)
 
- กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว เป็นก๊าซแบบลอยน้ำ(FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน (15 มกราคม 2561)
 
- EA แจงแผนธุรกิจมุ่งพลังงานทางเลือก เดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าในมือ-รง.ผลิตแบตเตอรี่-สถานีอัดประจุไฟฟ้า (15 มกราคม 2561)
 
- บางจาก ระบุ นโยบายลดบทบาท ปตท. กฟผ.ยังไม่ชัดเจน จึงยังบอกไม่ได้เอื้อประโยชน์เอกชนหรือไม่ (12 มกราคม 2561)
 
- พพ. เข้ม เตือนบริษัท-องค์กร แอบอ้างชื่อกรมและเจ้าหน้าที่ ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจหลอกลวงผู้ประกอบการ (12 มกราคม 2561)
 
- สนพ. โชว์ผลงานกองทุนอนุรักษ์ จ.เชียงใหม่ แนะคนไทยคิดก่อนใช้เพื่อพลังงานไทยที่ยั่งยืน (12 มกราคม 2561)
 
- PTT มองปีนี้ธุรกิจ LPG แข่งขันสูง แต่ยังหวังเติบโต 1% สวนตลาดหดตัว,รุกนำนอนออยล์เสริมในปั๊ม (11 มกราคม 2561)
 
- สนพ. คาดการณ์การใช้พลังงานไทยปี 61 เติบโต 2.1% (11 มกราคม 2561)
 
- PTT ลดราคาขายปลีก LPG สัปดาห์นี้ 0.27 บาท/กก.ตามตลาดโลก,คาดภาพรวมปีนี้หดตัว 1-2% (11 มกราคม 2561)
 
- แนะรัฐเป็นคนกลางหารือค่ายรถยนต์และผู้ผลิตไบโอดีเซล ผลักดันใช้ B10 (10 มกราคม 2561)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ