Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

ข่าวประชาสัมพันธ์

189 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติ แหล่งผลิตก๊าซน้ำพอง แปลง E5 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องกรีนเอ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น (16 มกราคม 2561)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และผู้บริหารกรมทรัพยากรธรณี เนื่องในงาน 126 ปีแห่งการสถาปนากรมทรัพยากรธรณี (11 มกราคม 2561)
 
- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ ชธ. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการศึกษานำร่องการนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดการบนฝั่ง ณ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (1 ธันวาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ของบริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ณ ห้องสมิหลา 1 โรงแรมบี พี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา (17 พฤศจิกายน 2560)
 
- นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (27 ตุลาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขี้แจงข้อกล่าวหาการใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติงานของดีเอสไอช่วยเหลือบริษัทเอกชนหลีกเลี่ยงภาษี (15 ตุลาคม 2560)
 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้ประกอบการด้านถ่านหิน เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้ารับรางวัล ASEAN COAL AWARDS ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (12 ตุลาคม 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าเด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (11 ตุลาคม 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างบริการ(สัญญาจ้างสำรวจและผลิต) พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี (6 ตุลาคม 2560)
 
- ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการคนเก่งของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คุณนฤมล แสงชัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักบริหารกลาง กับรางวัล "เพชรพัสดุ" สำหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น ประจำปี 2560 (22 กันยายน 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มอบหมายให้ ผอ.สบก. (นางอุษา ประจันตบริบาล) เป็นผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมในการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (22 กันยายน 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงฯบินเชิญ (19 กันยายน 2560)
 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ แหล่งผลิตน้ำดิบอู่ทอง (สถานีผลิตอู่ทอง 1-7) จังหวัดสุพรรณบุรี ของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (15 กันยายน 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม Drilling School รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมพิสุทธิ์สุทัศน์ ณ อยุธยา ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี (5 กันยายน 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม KM Day หัวข้อ “การสื่อสารในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี (4 กันยายน 2560)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ