Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

ข่าวประชาสัมพันธ์

153 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ พลังงาน (วพน. รุ่น 9 ) ในการเยี่ยมชมการประกอบกิจการด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ (19 มีนาคม 2560)
 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการมอบสิ่งของช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (10 มีนาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมาก (3 กุมภาพันธ์ 2560)
 
- ขอแสดงความยินดี กับนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ และนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ในโอกาสรับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (27 ธันวาคม 2559)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดประชุม DMF Networking สร้างเครือข่ายปิโตรเลียม (21 ธันวาคม 2559)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ออกมาย้ำเรื่องการขยายเวลาผลิตปิโตรเลียมฯ สัมปทานแปลง B8/32 ผ่านทางรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน ต่อสัญญาเชฟรอน รับวิกฤตพลังงาน ทางช่อง NBT (17 ธันวาคม 2559)
 
- กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมแปรอักษรพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย (22 พฤศจิกายน 2559)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสัมมนาการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องในการนำเรือสัญชาติต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการปิโตรเลียมแก่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม (21 พฤศจิกายน 2559)
 
- “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ "พื้นที่ปิโตรเลียมนวมินทร์" เมื่อ ปีพ.ศ. 2544 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมของโครงการบงกชและโครงการอาทิตย์” (27 ตุลาคม 2559)
 
- “มูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม” เดินหน้า ฟื้นฟูทะเลไทย ผุด “ปะการัง สร้างอาชีพ” ระยะที่ 2 ทิ้งทะเลแหลมตะลุมพุก (11 ตุลาคม 2559)
 
- ขอแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 (1 ตุลาคม 2559)
 
- นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับรางวัล "Award Facilitator" ในงาน "THE 34th AMEM AND ASEAN ENERGY AWARD 2016" ณ ห้อง Ballroom - Myanmar International Convention Centre 2 ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (22 กันยายน 2559)
 
- ไทย-ลาว-มาเลเซีย ร่วมมือศึกษา ซื้อ-ขายไฟฟ้า นำร่อง 100 เมกะวัตต์ (21 กันยายน 2559)
 
- นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Ministries on Energy Metting and Its Associated Meetings/Events) ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 (21 กันยายน 2559)
 
- พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (16 กันยายน 2559)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ