Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

ข่าวประชาสัมพันธ์

197 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- ขอแสดงความยินดี กับ นายภูมี ศรีสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (27 กุมภาพันธ์ 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยัน ผู้ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ไม่มีรายใดใช้ท่อขนาด 20 นิ้ว ที่ถูกพัดเข้าชายฝั่งชายหาดบางเบิด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (19 กุมภาพันธ์ 2561)
 
- ขอแสดงความยินดี กับนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (1 กุมภาพันธ์ 2561)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม Drilling School รุ่นที่ 10 ณ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม จังหวัดสมุทรปราการ (30 มกราคม 2561)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานไตรภาคี จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น รอยัลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (30 มกราคม 2561)
 
- อธิบดีกรมเขื้อเพลิงธรรมชาติมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นผู้แทนในนามกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา รวม 25 โรงเรียน (29 มกราคม 2561)
 
- อธิบดีกรมเขื้อเพลิงธรรมชาติมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นผู้แทนในนามกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนฟื้นฟูให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 โรงเรียน (25 มกราคม 2561)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม แก่พลังงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด (21 มกราคม 2561)
 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติ แหล่งผลิตก๊าซน้ำพอง แปลง E5 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องกรีนเอ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น (16 มกราคม 2561)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และผู้บริหารกรมทรัพยากรธรณี เนื่องในงาน 126 ปีแห่งการสถาปนากรมทรัพยากรธรณี (11 มกราคม 2561)
 
- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ ชธ. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการศึกษานำร่องการนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดการบนฝั่ง ณ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (1 ธันวาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ของบริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ณ ห้องสมิหลา 1 โรงแรมบี พี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา (17 พฤศจิกายน 2560)
 
- นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (27 ตุลาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขี้แจงข้อกล่าวหาการใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติงานของดีเอสไอช่วยเหลือบริษัทเอกชนหลีกเลี่ยงภาษี (15 ตุลาคม 2560)
 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้ประกอบการด้านถ่านหิน เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้ารับรางวัล ASEAN COAL AWARDS ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (12 ตุลาคม 2560)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ