Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

ข่าวประชาสัมพันธ์

162 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันเปิดรับฟังความเห็นกฎหมายลูกของพ.ร.บ.ปิโตรเลียม 5 ฉบับ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ระบุดำเนินการเพราะเห็นเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องรับฟังข้อมูลรอบด้าน คาดอีก 2 เดือนกฎหมายเสร็จ ด้านคปพ.บุกกระทรวงพลังงาน ยื่นหนังสือคัดค้านกฎกระทรวง 3 ฉบับ (26 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ (26 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร่งตรวจสอบการรั่วไหลของปิโตรเลียมในอ่าวไทย กรณีพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (26 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงฯ เปิดกฎหมาย 3 ฉบับ สำหรับการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (13 พฤษภาคม 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ บริเวณลานบ้านผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร (6 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงแนวคิดการจัดตั้ง NOC ของผู้แทน คปพ. (11 เมษายน 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและรองโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดแถลงข่าวในฐานะเป็นตัวแทนของกระทรวงพลังงาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องของบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ (NOC) (30 มีนาคม 2560)
 
- กระทรวงพลังงานพร้อมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหากเห็นชอบผลการศึกษาการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ (28 มีนาคม 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) (27 มีนาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ พลังงาน (วพน. รุ่น 9 ) ในการเยี่ยมชมการประกอบกิจการด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ (19 มีนาคม 2560)
 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการมอบสิ่งของช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (10 มีนาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมาก (3 กุมภาพันธ์ 2560)
 
- ขอแสดงความยินดี กับนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ และนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ในโอกาสรับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (27 ธันวาคม 2559)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดประชุม DMF Networking สร้างเครือข่ายปิโตรเลียม (21 ธันวาคม 2559)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ออกมาย้ำเรื่องการขยายเวลาผลิตปิโตรเลียมฯ สัมปทานแปลง B8/32 ผ่านทางรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน ต่อสัญญาเชฟรอน รับวิกฤตพลังงาน ทางช่อง NBT (17 ธันวาคม 2559)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ