Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

ข่าวประชาสัมพันธ์

180 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการคนเก่งของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คุณนฤมล แสงชัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักบริหารกลาง กับรางวัล "เพชรพัสดุ" สำหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น ประจำปี 2560 (22 กันยายน 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มอบหมายให้ ผอ.สบก. (นางอุษา ประจันตบริบาล) เป็นผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมในการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (22 กันยายน 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงฯบินเชิญ (19 กันยายน 2560)
 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ แหล่งผลิตน้ำดิบอู่ทอง (สถานีผลิตอู่ทอง 1-7) จังหวัดสุพรรณบุรี ของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (15 กันยายน 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม Drilling School รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมพิสุทธิ์สุทัศน์ ณ อยุธยา ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี (5 กันยายน 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม KM Day หัวข้อ “การสื่อสารในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี (4 กันยายน 2560)
 
- ติดตามชม สัมภาษณ์พิเศษ "ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์" รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และรองโฆษกกระทรวงพลังงาน กับประเด็น "ความคืบหน้าการเปิดประมูล แหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ-แหล่งบงกช ในรายการ ตลาดช่อง5 เวลา 11.00 น. ออกอากาศวันที่ 8 ส.ค. 60 ทางช่อง 5 HD1 (7 สิงหาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชูกิจการถ่านหินต้นแบบ มอบรางวัลองค์กรบริหารจัดการเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 (2 สิงหาคม 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการด้านพลังงานของประเทศไทยเข้าร่วมรับรางวัล SAG Award สาขา Oil and Gas ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (13 กรกฎาคม 2560)
 
- รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลทำความดี “สืบสานพระราชปณิธาน คุ้งบางกะเจ้า” (5 กรกฎาคม 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานไตรภาคี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 5) ณ ห้องสินสมุทร โรงแรมรัชมังคลา สงขลา เมอร์เมด (4 กรกฎาคม 2560)
 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อติดตามผลดำเนินการโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (2 กรกฎาคม 2560)
 
- กระทรวงพลังงาน ร่วมกับประเทศนอร์เวย์ เดินหน้าเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน LNG เพื่อรองรับการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (26 มิถุนายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผย ทิศทางการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย (22 มิถุนายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้ ได้กำชับบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีแปลงสัมปทานอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. (19 มิถุนายน 2560)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ