Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

คำชี้แจงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

67 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- ขอเชิญติดตามชมสัมภาษณ์พิเศษ ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประเด็น เปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติ เอราวัณ - บงกช ตอนที่ 2 (11 พฤษภาคม 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขี้แจงข้อกล่าวหาการใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติงานของดีเอสไอช่วยเหลือบริษัทเอกชนหลีกเลี่ยงภาษี (15 ตุลาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันนโยบายการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานสิ้นสุดอายุ รวมถึงการบริหารจัดการในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย เน้นโปร่งใส เป็นธรรม (23 สิงหาคม 2559)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำชับบริษัทผู้รับสัมปทานหากมีบุคลากรทำผิดกฎหมายต้องให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานดำเนินคดีอย่างเต็มที่ (15 สิงหาคม 2559)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันก้อนน้ำมันดิน (Tarball) #ที่ขึ้นบริเวณชายหาดหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ยืนยันผลการวิเคราะห์ก้อนน้ำมันดินที่ขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ไม่ตรงกับน้ำมันดิบในอ่าวไทย (21 ธันวาคม 2558)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจง เหตุไฟไหม้ถังกักเก็บน้ำมันดิบของแหล่งวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถ ควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติได้แล้ว (9 ธันวาคม 2558)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันปรากฎการณ์ก้อนน้ำมันดินขึ้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (30 พฤศจิกายน 2558)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงการเสนอยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดิบ (16 ตุลาคม 2558)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ หลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เรียบร้อยแล้ว (7 ตุลาคม 2558)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูลยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้อง ยืนยันกำกับดูแลทุกขั้นตอนเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (22 กันยายน 2558)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผย แหล่งน้ำมันดิบวาสนาเริ่มผลิตครั้งแรก คาดสามารถผลิตสูงถึง 10,000 บาร์เรลต่อวัน มีปริมาณสำรองประมาณ 7 ปี (20 สิงหาคม 2558)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงเรือลากส่วนประกอบแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจอดบริเวณชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช แค่หลบพายุก่อนเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในพื้นที่ผลิตห่างชายฝั่งกว่า 200 กิโลเมตร (11 สิงหาคม 2558)
 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงตรวจพื้นที่แหล่งก๊าซใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันพบและผลิตได้ 20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือเท่ากับ 640 ตัน (11 สิงหาคม 2558)
 
- คำชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในการศึกษาดูงานแหล่งปิโตรเลียมปลาทอง (21 กรกฎาคม 2558)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันร่างของกฎหมายปิโตรเลียมที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ย้ำประเทศจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน (8 กรกฎาคม 2558)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ