Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

159 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายภูมี ศรีสุวรรณ เป็นประธานในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้แก่พลังงานจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน ก.พ.) (15 มิถุนายน 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน (15 มิถุนายน 2561)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร (8 มิถุนายน 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชน (ท่องโลกปิโตรเลียม) ประจำปี 2561 (31 พฤษภาคม 2561)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี (20 เมษายน 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยกองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร และสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมติวเข้มความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแก่แกนนำเครือข่าย (6 เมษายน 2561)
 
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน สำหรับผู้นำท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ (23 มีนาคม 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ โดยมีรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมเป็นพยาน (8 กุมภาพันธ์ 2561)
 
- กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปิโตรเลียม ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 (8 กุมภาพันธ์ 2561)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการศึกษานำร่องการนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตไปจัดการบนฝั่ง ณ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด มหาชน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (7 กุมภาพันธ์ 2561)
 
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานไตรภาคี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 6) ณ ห้องประชุมสุดสาคร โรงแรมรัชมังคลา สงขลา เมอร์เมด จังหวัดสงขลา (26 มกราคม 2561)
 
- นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (14 พฤศจิกายน 2560)
 
- นางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การรับรู้และสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” (29 กันยายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สร้างความเชื่อมั่นและโอกาสการลงทุนด้านปิโตรเลียม เตรียมพร้อมการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ (29 กันยายน 2560)
 
- เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสำหรับรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนโครงการรื้อถอนเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมทานตะวัน (TFPSO) (17 สิงหาคม 2560)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ