Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

122 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- พลังงาน จ.อุดรธานี จับมือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เติมเต็มศักยภาพด้านพลังงานให้เครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่ มุ่งหวังนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ขยายผลสู่ชุมชนเป้าหมาย (16 กุมภาพันธ์ 2560)
 
- กระทรวงพลังงาน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (20 มกราคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดอบรมเครือข่ายปิโตรเลียมให้แก่พลังงานจังหวัด (19 มกราคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบอวนปูและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเลแก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน จ.สงขลา (23 ธันวาคม 2559)
 
- มูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปลูกป่า 100 ไร่ ณ วัดใหม่สันติ (21 ธันวาคม 2559)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่สัมปทาน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 (15 พฤศจิกายน 2559)
 
- กรมเชื้อเพลงธรรมชาติ จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารทีมงาน ( The Supervisory Grid) สำหรับนักบริหาร เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (12 พฤศจิกายน 2559)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส่งมอบพื้นที่ปลูกป่าบริเวณวัดใหม่สันติ จ.นครราชสีมา 100 ไร่ (16 กันยายน 2559)
 
- กระทรวงพลังงาน น้อมนำรับพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ชวนคนไทยดูแลสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการคุ้งบางกะเจ้า เฉลิมพระเกียรติ (22 สิงหาคม 2559)
 
- จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานไตรภาคี สรุปผลการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูล (17 สิงหาคม 2559)
 
- นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จ.ระยอง (1 สิงหาคม 2559)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดรับฟังความคิดเห็น โครงการปะการัง สร้างอาชีพ ระยะที่ 2 (12 กรกฎาคม 2559)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ ในหลักสูตรทีมงานพลังงานร่วม (The Synergistic Teamwork) ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโนโวเทลระยอง ริมแพ รีสอร์ท (3 มิถุนายน 2559)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดโครงการบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม SHE Award ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 2 พร้อมเตรียมประกาศผลผู้ได้รางวัล กันยายน 2559 (18 พฤษภาคม 2559)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร่งสร้างความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจัดประชุมเครือข่ายปิโตรเลียมใน 3 จังหวัด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ กำแพงเพชร (21 เมษายน 2559)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ