Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

131 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม จ.ร้อยเอ็ด (21 เมษายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (12 เมษายน 2560)
 
- รมว.พลังงาน เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (12 เมษายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ (5 เมษายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.สงขลา (31 มีนาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย ให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายปิโตรเลียม (1 มีนาคม 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี ของสถานีข่าวสปริงนิวส์ (1 มีนาคม 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานมอบรางวัล SPE Thailand Awards 2017 (1 มีนาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดสัมมนาสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (24 กุมภาพันธ์ 2560)
 
- พลังงาน จ.อุดรธานี จับมือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เติมเต็มศักยภาพด้านพลังงานให้เครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่ มุ่งหวังนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ขยายผลสู่ชุมชนเป้าหมาย (16 กุมภาพันธ์ 2560)
 
- กระทรวงพลังงาน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (20 มกราคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดอบรมเครือข่ายปิโตรเลียมให้แก่พลังงานจังหวัด (19 มกราคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบอวนปูและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเลแก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน จ.สงขลา (23 ธันวาคม 2559)
 
- มูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปลูกป่า 100 ไร่ ณ วัดใหม่สันติ (21 ธันวาคม 2559)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่สัมปทาน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 (15 พฤศจิกายน 2559)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ