Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชึ้แจงการเผาก๊าซธรรมชาติหลุมดงมูล 5 ล่าสุดปลอดภัย เป็นแค่ก๊าซค้างหลุม เตรียมรอผลประเมินเพื่อการพัฒนา
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
30 มิถุนายน 2558

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชึ้แจงการเผาก๊าซธรรมชาติหลุมดงมูล 5 ล่าสุดปลอดภัย เป็นแค่ก๊าซค้างหลุม เตรียมรอผลประเมินเพื่อการพัฒนา

ตามที่มีข้อกังวลว่าหลุมเจาะดงมูล 5 ยังมีการเผาก๊าซทิ้งอยู่ภายหลังจากที่มีการแจ้งว่าเสร็จสิ้นการทดสอบหลุมแล้ว และอ้างว่าไร้มาตรการชี้แจงในการดำเนินการ นั้น
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขอชี้แจงว่าการเผาก๊าซตั้งแต่เริ่มขุดเจาะ จนมาถึงช่วงทดสอบอัตราการไหล ได้มีการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นขัอมูลบ่งชี้ได้ว่าก๊าซธรรมชาติในชั้นกักเก็บหลุมดงมูล 5 มิได้มีก๊าซหรือสารอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
สำหรับวันที่ 27 มิ.ย. 2558  ที่ผ่านมามิใช่การเผาก๊าซเพื่อการทดสอบหลุมแต่เป็นเผาก๊าซที่ค้างอยู่ในหลุมเพื่อความปลอดภัย เพราะบริษัทฯกำลังเตรียมปิดหลุมชั่วคราวและจะเคลื่อนย้ายแท่นเจาะออกจากพื้นที่ โดยก๊าซที่มีการเผาทิ้งดังกล่าวมาจากชั้นกักเก็บเดียวกับก๊าซที่เคยตรวจวัดไปแล้วว่าไม่มีอันตรายหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งในบริเวณแท่นขุดเจาะมีอุปกรณ์ตรวจวัด ก๊าซประเภทต่างๆ ซึ่งผลการตรวจวัดพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ตลอดเวลาเช่นกัน
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ