Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานไตรภาคี สรุปผลการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูล
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
17 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายจุมพล เดชดำนิล พลังงานจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงสรุปผลการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูล หลุมสำรวจ DM-5 ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด  ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คณะกรรมการไตรภาคีภาคต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมประชุมกว่าร้อยคน

โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูล หลุมสำรวจ DM-5 อยู่ในพื้นที่แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อพิโก้(โคราช) จำกัด มีระยะเวลาการดำเนินการเจาะสำรวจ ระหว่างเดือนมีนาคม - ตุลาคม 2558 และสิ้นสุดการดำเนินการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 โดยผลการดำเนินการ มีการพบก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันได้ปิดหลุมไว้ชั่วคราว และสำหรับผลการตรวจวัดอยู่ภาพสิ่งแวดล้อมในระหว่างดำเนินกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

โดยการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ มีคณะกรรมการไตรภาคีภาคราชการ อาทิ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เกษตรจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอกระนวน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระนวน เป็นต้น ผู้แทนจากบริษัท อพิโก้(โคราช) จำกัด และผู้แทนจากภาคประชาชน เข้าร่วมทั้งสิ้น 102 คน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
17 สิงหาคม 2559
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ