Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส่งมอบพื้นที่ปลูกป่าบริเวณวัดใหม่สันติ จ.นครราชสีมา 100 ไร่
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
16 กันยายน 2559
วันนี้ (16 กันยายน  2559)  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะประธานมูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม ได้มอบหมายให้ นางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่ปลูกป่าบริเวณวัดใหม่สันติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนการปลูกป่าบนพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 ไร่ 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ