Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
ไทย-ลาว-มาเลเซีย ร่วมมือศึกษา ซื้อ-ขายไฟฟ้า นำร่อง 100 เมกะวัตต์
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
21 กันยายน 2559


          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างไทย ลาวและมาเลเซีย ที่กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมา ว่า ประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ LMT on Power Integration Project ในการศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดน ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และมาเลเซีย ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน 2016-2025 ในระยะที่ 1 ระหว่างปี 2016-2020

          “โครงการศึกษาดังกล่าวสืบเนื่องจาก มาเลเซียมีความต้องการซื้อไฟฟ้าจากลาว โดยไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องสายส่ง ซึ่งจะมีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศทั้งสองได้ในปี 2018 ถึงแม้ว่าขณะนี้ไทยจะมีความพร้อมในด้านสายส่งไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ ที่จะต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนับเป็นโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าร่วมกันของภูมิภาค โดยโครงการดังกล่าวจะนำร่องซื้อขายไฟฟ้าไม่เกิน 100 เมกะวัต์”
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ