Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลงธรรมชาติ จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารทีมงาน ( The Supervisory Grid) สำหรับนักบริหาร เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
12 พฤศจิกายน 2559
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ