Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่สัมปทาน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
15 พฤศจิกายน 2559


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่สัมปทาน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่สัมปทาน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลุง โรงเรียนวัดสระจรเข้ โรงเรียนบ้านหนองสาร โรงเรียนบ้านดอนด่านใน โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองบง โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก และโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนวัดสระจระเข้ โดยมีนางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน ทีพีไอ (1997) จำกัด เป็นประธานร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้เป็นโครงการประจำปี 2559 ในการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน ทีพีไอ (1997) จำกัด ตามข้อกำหนดในสัมปทานปิโตรเลียม โดยบริษัทผู้รับสัมปทานจะต้องจัดสรรเงินผลประโยชน์พิเศษปีละ 9,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ตลอดระยะเวลาสัมปทาน ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่สัมปทาน โดยความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สำหรับในปี 2559 นี้ มีการจัดสรรทุนให้ทั้งสิ้น จำนวน 400 ทุน เป็นเงิน 630,000 บาท

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ