Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบอวนปูและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเลแก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน จ.สงขลา
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
23 ธันวาคม 2559

วันนี้ (23 ธันวาคม 2559) นางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้แทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบอวนปู จำนวน 1,520 ผืน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเล จำนวน 2,500,000 ตัว แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตามโครงการกิจกรรมพื่อสังคมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความวางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรองรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (คณะทำงานไตรภาคี) โดยมีนายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีมอบ และมีปลัด อบต.วัดขนุน และชาวบ้านวัดขนุน ร่วมเป็นสักขีพยาน


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ