Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการมอบสิ่งของช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
10 มีนาคม 2560

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการมอบสิ่งของช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 8 สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ 4 จังหวัด เป็นจำนวนเงินกว่า 1 ล้านบาท ณ โรงเรียนมัชฌิมภูผา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้บริหารกระทรวงพลังงานร่วมเป็นสักขีพยาน

          สำหรับการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในครั้งนี้ เป็นภารกิจจากการที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจความเสียหายด้านพลังงานและให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงเรียนที่ได้รับมอบสิ่งของ จำนวน 8 สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ โรงเรียนมัชฌิมภูผา และโรงเรียนสุนทราภิบาล อำเภอร่อนพิบูลย์ โรงเรียนชะอวด อำเภอชะอวด โรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอฉวาง ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนสามัคคี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และวิทยาลัยการอาชีพพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด โน็ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนมัชฌิมภูผา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ