Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงาน จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
15 มีนาคม 2560


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลีย


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียมในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย ให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายปิโตรเลียม ซึ่งได้แก่ ผู้นำชุมชน และ ส.อบต. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง กล่าวเปิดงาน

นอกจากนั้นยังมีการบรรยายให้ความรู้ในกระบวนการสำรวจ และการเจาะหลุมปิโตรเลียมจากนักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสันติ ทองวิลาศ อีกด้วย

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ