Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ พลังงาน (วพน. รุ่น 9 ) ในการเยี่ยมชมการประกอบกิจการด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
19 มีนาคม 2560
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กลุ่มวิศวกรรมการผลิตบนบก สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม) ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ พลังงาน (วพน. รุ่น 9 ) ในการเยี่ยมชมการประกอบกิจการด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับภารกิจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การกำกับการผลิต กักเก็บ ขนส่ง ซื้อขายปิโตรเลียม
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ