Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
27 มีนาคม 2560
วันนี้ (27 มีนาคม 2560) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้แทนกลุ่ม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,360 คน ในกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีพลตรีวรพล วิศรุตพิชญ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงแรมไดมอนด์แกรนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ