Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
31 มีนาคม 2560

วันนี้ (31 มีนาคม 2560) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมบี.พี.สมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา

โรงเรียนที่รับมอบครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนวัดหัวป่า อ.ระโนด
2. โรงเรียนท่าบอน มิตรภาพที่ 90 อ.ระโนด
3. โรงเรียนวัดประดู่ อ.ระโนด
4. โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี มิตรภาพที่ 220 อ.สทิงพระ
5. โรงเรียนวัดคูขุด อ.สทิงพระ
6. โรงเรียนวัดวาส อ.สิงหนคร

สำหรับชุดคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ ซึ่งการจัดหาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัทผู้ประกอบการดัานปิโตรเลียม โดยมีนางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายอรรถพล อ่างคำ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยาน

หลังจากนั้น อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานไตรภาคี จ.สงขลา ครั้งที่ 1/2560 โดยผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รายงานสถานการณ์การผลิตปิโตรเลียมของแหล่งสงขลา และค่าภาคหลวงที่จัดเก็บได้จากการประกอบกิจการให้ที่ประชุมรับทราบ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ที่จะดำเนินการในพื้นที่ในปี 2560 และนอกจากนั้นยังไดัแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ