Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
12 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปากน้ำปราณ โรงเรียนปากคลองเกลียว โรงเรียนบ้านอ่างทอง โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้านคลองลอย เพื่อช่วยเหลือ และฟื้นฟูโรงเรียนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด ได้แก่ คอมพิวเตอร์
จำนวน 25 เครื่อง กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 เครื่อง ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 14 ตู้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท โดยมีนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งมีข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และเจ้า
หน้าที่บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม ร่วมเป็นสักขีพยาน 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ