Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม จ.ร้อยเอ็ด
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
21 เมษายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม

ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-NETWORKING) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นที่เป็นนักสื่อสารพลังงาน และอาสาสมัครพลังงานจำนวน 50 คน ในพื้นที่ 10 อำเภอ ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัตน์ โดยท่านพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ กล่าวเปิดและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสันติ ทองวิลาส นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ