Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ บริเวณลานบ้านผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
6 พฤษภาคม 2560
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2560) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ บริเวณลานบ้านผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นสักขีพยาน

โรงเรียนที่รับมอบ 6 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนวัดดอนชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
2. โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
3. โรงเรียนบ้านดวด อ.ละแม จ.ชุมพร
4. โรงเรียนเพียงหลวง 5 (ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา) อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
5. โรงเรียนมุจลินทาราม อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
6. โรงเรียนวัดแหลมปอ อ.สวี จ.ชุมพร

สำหรับชุดคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ ซึ่งการจัดหาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม

หลังจากนั้น อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานไตรภาคี จ.ชุมพร วาระพิเศษ ครั้งที่1 โดยผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รายงานภาพการจุดเจาะปิโตรเลียมของประเทศสถานการณ์การผลิตปิโตรเลียมของจังหวัดชุมพร และการเกิด การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ คราบน้ำมันดิน (Tar Ball)ให้ที่ประชุมรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้แทน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะดำเนินการในพื้นที่ และผู้แทน บริษัท โอเฟียร์ ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด รายงานผลการเข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) ให้ที่ประชุมรับทราบ 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ