Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
เปิดร่างกฏกระทรวง3ฉบับเกี่ยวกับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพื่อรับฟังความเห็นทางเว็บไซต์
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
15 พฤษภาคม 2560

Date : 12/05/2017, 10:04. 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดร่างกฏกระทรวง3ฉบับ ซึ่งออกตามพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.เมื่อวันที่30มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนทางเว็บไซต์ www.dmf.go.th ระหว่างวันที่ 11 - 26 พ.ค2560 นี้ ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ในช่วงเย็นของวันที่11 พ.ค. 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้นำร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ สำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ....2. ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ..และ3. ร่างกฎกระทรวง กำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ....เผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนระหว่างวันที่ 11 - 26 พ.ค 2560 ก่อนที่จะนำไปสรุปและนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยลำดับ

ทั้งนี้ร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับที่นำออกเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ นั้นเป็นการออกตามพ.ร.บ.ปิโตรเลียม( ฉบับที่ ) พ.ศ..ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง3วาระ ตั้งแต่วันที่30 มี.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญที่ให้เพิ่มเติมระบบแบ่งปันผลผลิต และระบบจ้างบริการ เข้ามาอยู่ในพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ที่มีการแก้ไขนี้ด้วย จากเดิมที่มีเฉพาะ ระบบสัมปทาน

http://energynewscenter.com/index.php/news/detail/737
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ