Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร่งตรวจสอบการรั่วไหลของปิโตรเลียมในอ่าวไทย กรณีพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 พฤษภาคม 2560

           ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวการพบคราบน้ำมันลอยติดแนวชายหาด ตำบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ขอเรียนชี้แจงว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในอ่าวไทยทุกรายพบว่า ไม่มีเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของปิโตรเลียมลงสู่ทะเลจากการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน อย่างไรก็ตาม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้สั่งการและกำชับผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในอ่าวไทยทุกรายให้ปฏิบัติงานตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดีภายใต้พ.ร.บ.ปิโตรเลียมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยแล้ว

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
26 พฤษภาคม 2560

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ