Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงคราบน้ำมันสีดำที่ลอยมาติดตามแนวชายหาด ตำบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 มิถุนายน 2560

 

          ตามที่มีข่าวรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่อ่าวหินกอง หมู่ที่ 6 บ้านหินกอง ตำบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบคราบน้ำมันสีดำ ลอยมาติดตามแนวชายหาด เป็นระยะทางยาวกว่า 500 เมตร นั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในอ่าวไทยทุกรายพบว่า

ไม่มีเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของปิโตรเลียมลงสู่ทะเลจากการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน อย่างไรก็ตาม

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้สั่งการและกำชับผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในอ่าวไทยทุกรายให้ปฏิบัติงานตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดีภายใต้พ.ร.บ.ปิโตรเลียมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยแล้ว 

 

                                                                                        กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

                                                                                         26 พฤษภาคม 2560

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ