Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานมอบกล้าพันธุ์ไม้ภายใต้ “โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมขับเคลื่อนเมืองบุรีรัมย์น่าอยู่"
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 มิถุนายน 2560

    วันนี้ (9 มิถุนายน 2560) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานมอบกล้าพันธุ์ไม้ภายใต้ “โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมขับเคลื่อนเมืองบุรีรัมย์น่าอยู่” จำนวน 100,000 ต้น แก่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 25 ชุมชน โดยมีนางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนจากบริษัท ย่านฉาง ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน      ทั้งนี้ ภายหลังกิจกรรมดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานไตรภาคี ครั้งที่ 1 ปี 2560  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย

 

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ