Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลทำความดี “สืบสานพระราชปณิธาน คุ้งบางกะเจ้า”
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลทำความดี “สืบสานพระราชปณิธาน คุ้งบางกะเจ้า” ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ อำเภอประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนายอรรถพล อ่างคำ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้น ไม้ ทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ