Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
ปตท. จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 และโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง (T-2)
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
17 กรกฎาคม 2560

ข่าวเศรษฐกิจ ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 10:07:24 น.
กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--ปตท.

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้เข้าร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการจัดขึ้นในปี 2558 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในการนี้ จึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (ฉะเชิงเทรา - นนทบุรี) และโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีฯ

กำหนดการ
พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (ฉะเชิงเทรา – นนทบุรี)และ โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง (T-2)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:00 น. – 15:30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

14:00 – 14:30 น. ลงทะเบียน
14:30 – 14:40 น. รับชมวีดีทัศน์ Safety Orientation / พิธีกรกล่าวต้อนรับ
รับชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของข้อตกลงคุณธรรม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (ฉะเชิงเทรา – นนทบุรี) และ โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง (T-2)

14:40 – 15.00 น. คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าววัตถุประสงค์ความเป็นมาของข้อตกลงคุณธรรม

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมของ ปตท.

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีฯ กล่าวขอบคุณ และประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส

15:00 – 15:15 น. พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โดย
- คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้แทนโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (ฉะเชิงเทรา – นนทบุรี)

- คุณนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ผู้แทนโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง (T-2)

- คณะผู้สังเกตการณ์
- ตัวแทนผู้เข้าร่วมเสนอราคา
15:15 – 15:30 น. ประธานในพิธีฯ ผู้บริหาร และผู้ร่วมลงนาม บันทึกภาพร่วมกัน/ เสร็จพิธีการ

***การแต่งกาย : ชุดสากลสุภาพ

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2679859
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ