Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างบริการ(สัญญาจ้างสำรวจและผลิต) พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
6 ตุลาคม 2560

วานนี้ (5 ตุลาคม 2560) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างบริการ(สัญญาจ้างสำรวจและผลิต)พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ชธ. บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม และบริษัทจ้างเหมาโดยตรง เข้าร่วมกว่า 100 คน 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ