Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้ประกอบการด้านถ่านหิน เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้ารับรางวัล ASEAN COAL AWARDS ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ตุลาคม 2560


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้ประกอบการด้านถ่านหิน เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้ารับรางวัล ASEAN COAL AWARDS ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยประเทศไทย ได้รับรางวัลจำนวน 6 รางวัล ในประเภทต่างๆดังนี้

ประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practices Category)

  1. รางวัลชนะเลิศด้าน Surface Coal Mining เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. รางวัลชนะเลิศด้าน Clean Coal Use and Technology in Power Generation บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
  3. รางวัลชนะเลิศด้าน Coal Distribution บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility Category)

  1. รางวัลชนะเลิศ จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประเภทหัวข้อพิเศษ (Special Submission Category)

  1. รางวัลชนะเลิศ จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

สำหรับการประกวดรางวัล ASEAN COAL AWARDS เป็นรางวัลเกียรติยศด้านพลังงานถ่านหินในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นโดย ASEAN Center for Energy (AEC) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการประกอบกิจการถ่านหิน ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม นำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินนโยบายสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ