Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ของบริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ณ ห้องสมิหลา 1 โรงแรมบี พี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
17 พฤศจิกายน 2560
วันนี้(17 พ.ย.2560) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน โครงการแท่นหลุมผลิตและแท่นผลิตสงขลา ซี (SKL-C) ในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันดิบสงขลา 2 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข จี 5/43 ของบริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ ห้องสมิหลา 1 โรงแรมบี พี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา
กิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการทั้งในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น สมาคมประมงและกลุ่มประมงพื้นบ้าน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม ให้ความเห็น และแสดงถึงข้อกังวลต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อจัดทำรายงานเสนอให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาต่อไป

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ