Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
พพ. เข้ม เตือนบริษัท-องค์กร แอบอ้างชื่อกรมและเจ้าหน้าที่ ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจหลอกลวงผู้ประกอบการ
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
12 มกราคม 2561
พพ. เข้ม เตือนบริษัท-องค์กร แอบอ้างชื่อกรมและเจ้าหน้าที่ ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจหลอกลวงผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการและประชาชน พบหากเป็นเหตุให้ พพ. ได้รับความเสียหาย พร้อมจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พพ. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ สำหรับดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แต่ปัจจุบันนี้ พบว่ามีบริษัทบางรายแสดงพฤติกรรมแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ พพ. เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยวิธีการเสนอว่าสามารถให้การช่วยเหลือแก่หน่วยงานราชการหรือผู้ประกอบการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จาก พพ. ได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์และป้องกันการเข้าใจผิดของหน่วยงาน พพ. จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า พพ. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว หากตรวจพบการกระทำผิดเป็นเหตุให้ พพ. ได้รับความเสียหาย พพ. ก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด ซึ่งหากหน่วยงานใดมีข้อสงสัย สามารถสอบติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ หมายเลข 02-223-0021-9 ต่อ 1074 โทรสารหมายเลข 02-226-4697 

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2766157 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ