Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติ แหล่งผลิตก๊าซน้ำพอง แปลง E5 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องกรีนเอ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
16 มกราคม 2561
วันนี้ (16 มกราคม 2561) นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติ แหล่งผลิตก๊าซน้ำพอง แปลง E5 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องกรีนเอ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์โพรดักชั่นโคราช อิงค์ และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอรรถพล อ่างคำ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บรรยายเรื่องความสำคัญของการรื้อถอนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการรื้อถอนในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกว่า 50 คน อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นต้น โดยในการประชุมจะมีการบรรยายด้านความสำคัญ และการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ในการหรือถอนสิ่งติดตั้งด้านปิโตรเลียม รวมถึงการตอบข้อซักถาม การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ จะมีกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แหล่งผลิตก๊าซน้ำพองทั้ง2ตำบลได้แก่ ตำบลกุดน้ำใสและตำบลม่วงหวาน ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ต่อไป


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ