Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม แก่พลังงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
21 มกราคม 2561
วันนี้ (17 มกราคม 2561) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม แก่พลังงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีพลังงานจังหวัดและผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี กาฬสินธุ์ ยโสธร สกลนคร มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เข้าร่วม 28 คน โดยหลังจากเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโครงการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด จากนั้นเป็นการศึกษาดูงานพื้นที่ผลิตที่แหล่งน้ำมันดิบโครงการสุพรรณบุรี (แหล่งอู่ทอง1-7) และกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียมแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดต่อไป
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ