Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานไตรภาคี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 6) ณ ห้องประชุมสุดสาคร โรงแรมรัชมังคลา สงขลา เมอร์เมด จังหวัดสงขลา
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561 นางอำไพพร เหล่างาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานไตรภาคี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 6) ณ ห้องประชุมสุดสาคร โรงแรมรัชมังคลา สงขลา เมอร์เมด จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนกลุ่มประมง ผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นคณะทำงานไตรภาคี ผู้แทนบริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา รวมผู้เข้าประชุมประมาณ 40 คน ในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พร้อมทั้งมีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม และแนวทางการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามข้อเสนอของคณะทำงานไตรภาคี เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ