Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการศึกษานำร่องการนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตไปจัดการบนฝั่ง ณ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด มหาชน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
7 กุมภาพันธ์ 2561
วันนี้(7 กุมภาพันธ์ 2561) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการศึกษานำร่องการนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตไปจัดการบนฝั่ง ณ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด มหาชน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งโครงการดังกล่าวกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินการเป็นโครงการแรกของการดำเนินงานด้านการรื้อถอน โดยการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้มีนายอรรถพล อ่างคำ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติและเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานและเยี่ยมชมสถานที่รองรับสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 นี้ 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ