Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน สำหรับผู้นำท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
23 มีนาคม 2561

วันนี้ (23 มีนาคม 2561) นางอำไพพร เหล่างาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน สำหรับผู้นำท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายด้านพลังงานในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกว่า 60 คน โดยจัดกิจกรรมจำนวน 1 วัน ซึ่งในช่วงเช้า จะเป็นการเสวนาเรื่อง "ผลได้-ผลเสีย จากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม" โดยนายสันติ ทองวิลาศ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ และนายอนุชิต ลิ้มสุวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และการบรรยายเรื่อง "เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน" โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากรจากเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ จังหวัดเพชรบุรี

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ