Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน (ครั้งที่ 2) ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนในอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
4 พฤษภาคม 2561

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2561) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน (ครั้งที่ 2) ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนในอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการเปิดงาน นางสาวจุฬาภรณ์ เพิ่มไทย หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายเรืองศักดิ์ พรมมาหอม ปลัดอาวุโส ฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอกระนวน ให้การต้อนรับ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่แกนนำเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความจำเป็น และเข้าใจถึงการประหยัดพลังงาน – การใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน โดยมีวิทยากรจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการผลิตในทะเล และนางวรรณฑกา ธิติภาทร หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบนบก และนายสันติ ทองออน วิทยากรจากสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อยังประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ