Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่สื่อมวลชน และผู้นำท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 พฤษภาคม 2561

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่สื่อมวลชน และผู้นำท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไพบูรณ์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ บรรยายพิเศษในหัวข้อ ศักยภาพและการกำกับดูแลปิโตรเลียมในประเทศ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนและผู้นำท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ พลังงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกว่า 30 คน

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ