Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้แก่พลังงานจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ แท่นผลิตและแท่นที่พักอาศัยกลางเอราวัณ จ.นครศรีธรรมราช
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 พฤษภาคม 2561

ในวันนี้ 12 พ.ค.61 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้แก่พลังงานจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. ณ แท่นผลิตและแท่นที่พักอาศัยกลางเอราวัณ จ.นครศรีธรรมราช

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ