Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประธานมูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการปิโตรเลียม พร้อมด้วยคณะทำงานเดินทางไปตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าโครงการปลูกป่าฯ บริเวณพื้นที่วัดใหม่สันติ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 สิงหาคม 2561
วันนี้(6ส.ค.2561) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ(นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี) ประธานมูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการปิโตรเลียม พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าโครงการปลูกป่าฯ เดินทางไปตรวจสอบผลการดำเนินโครงการพร้อมตรวจรับโครงการปลูกป่าบริเวณพื้นที่วัดใหม่สันติ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ