ปรับปรุงล่าสุด
** ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ พร้อมกำหนดเวลา และสถานที่สอบ 
** ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
** กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผย แหล่งน้ำมันดิบวาสนาเริ่มผลิตครั้งแรก คาดสามารถผลิตสูงถึง 10,000 บาร์เรลต่อวัน มีปริมาณสำรองประมาณ 7 ปี 
viewall
7 ตุลาคม 2558

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ หลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว
viewmore

7 ตุลาคม 2558

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ หลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เรียบร้อยแล้ว
viewmore

ดูทั้งหมด
pic news

Petroleum Technical Forum Presentations December 15, 2014

viewmore

pic news

หนังสือความจริง ข้อเท็จจริง ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ

viewmore

pic news

คู่มือสื่อมวลชน ข้อมูลสาระเกี่ยวกับปิโตรเลียม หลายมิติ 2557

viewmore

สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ