ปรับปรุงล่าสุด

** ประกาศ ยกเลิกประกาศการยื่นคำขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจบนบก และในทะเลอ่าวไทย

** ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Reservoir Engineer ขององค์กรร่วมไทย-มาาเลเซีย

** ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาโท ด้านธรณีวิทยา ณ สถาบันในต่างประเทศของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

** กระทรวงพลังงาน ชี้แจงระบบสัมปทานปิโตรเลียมรักษาผลประโยชน์ของประเทศสูงสุด **

viewall
23 มีนาคม 2558

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม
viewmore

23 มีนาคม 2558

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แถลงยืนยันการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการปิโตรเลียม เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ และความหลากหลายของประสบการณ์ เพื่อมุ่งสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกิจการพลังงาน
viewmore

ดูทั้งหมด
pic news

Petroleum Technical Forum Presentations December 15, 2014

viewmore

pic news

หนังสือความจริง ข้อเท็จจริง ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ

viewmore

pic news

คู่มือสื่อมวลชน ข้อมูลสาระเกี่ยวกับปิโตรเลียม หลายมิติ 2557

viewmore

สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ