ปรับปรุงล่าสุด

** ประกาศ ยกเลิกประกาศการยื่นคำขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจบนบก และในทะเลอ่าวไทย New

** ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Reservoir Engineer ขององค์กรร่วมไทย-มาาเลเซีย

** ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาโท ด้านธรณีวิทยา ณ สถาบันในต่างประเทศของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

** กระทรวงพลังงาน ชี้แจงระบบสัมปทานปิโตรเลียมรักษาผลประโยชน์ของประเทศสูงสุด **

viewall
28 กุมภาพันธ์ 2558

คณะสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.ร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ลงพื้นที่รับฟังชาวบ้านทั้งฝ่ายสนับสนุน และต่อต้านโครงการเจาะสำรวจก๊าซธรรมชาติ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำข้อมูลและข้อเท็จจริงกลับไปหารือ และนำเสนอต่อสปช. ต่อไป
viewmore

27 กุมภาพันธ์ 2558

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแถลงยกเลิกประกาศเชิญชวนให้มีการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แต่ยืนยันยังจำเป็นต้องสร้างโอกาสความมั่นคงด้านพลังงาน
viewmore

ดูทั้งหมด
pic news

Petroleum Technical Forum Presentations December 15, 2014

viewmore

pic news

หนังสือความจริง ข้อเท็จจริง ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ

viewmore

pic news

คู่มือสื่อมวลชน ข้อมูลสาระเกี่ยวกับปิโตรเลียม หลายมิติ 2557

viewmore

สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ