ปรับปรุงล่าสุด

** ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

** ประกาศ ยกเลิกประกาศการยื่นคำขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจบนบก และในทะเลอ่าวไทย

** กระทรวงพลังงาน ชี้แจงระบบสัมปทานปิโตรเลียมรักษาผลประโยชน์ของประเทศสูงสุด **

** ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาโท ด้านธรณีวิทยา ณ สถาบันในต่างประเทศของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

** รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านธรณีวิทยา ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

viewall
2 พฤษภาคม 2558

คำพิพากษาศาลปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยมิชอบด้วยกฏหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
viewmore

30 เมษายน 2558

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รุกสร้างความรู้ความเข้าใจ และการรับมือการเกิดก้อนน้ำมันดิน (Tarball)
viewmore

ดูทั้งหมด
pic news

Petroleum Technical Forum Presentations December 15, 2014

viewmore

pic news

หนังสือความจริง ข้อเท็จจริง ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ

viewmore

pic news

คู่มือสื่อมวลชน ข้อมูลสาระเกี่ยวกับปิโตรเลียม หลายมิติ 2557

viewmore

สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ