ปรับปรุงล่าสุด

** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

** กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคราบวัตถุสีดำบริเวณชายหาดเพื่อส่งตรวจสอบ

** ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการและนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

** ข้อมูลการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียมของบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียมในประเทศไทย

viewall
7 March 2014

PETRONAS Signs New LNG Supply Agreement With CPC Corporation Of Taiwan
viewmore

4 March 2014

Pan Orient Energy Corp. provide Thailand drilling update
viewmore

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง กำหนดมาตรการการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม viewmore

แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

จัดทำขึ้น เพื่อให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ viewmore

หนังสือความจริง ข้อเท็จจริง ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ

เอกสารฉบับนี้ ชธ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานต่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย viewmore

DMF Site Explorer