ปรับปรุงล่าสุด

** กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแหล่งน้ำมันดิบบูรพา ต.กกแรด อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยNew

** ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาโท ด้านธรณีวิทยา ณ สถาบันในต่างประเทศของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

** ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าทำงานในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง Reservoir Engineer และ Data Management Officer ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซียHot

** กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงกรณีการยื่นหนังสือคัดค้านการให้สัมปทานพลังงาน รอบที่ 21 และขอให้มีสภาปฏิรูปพลังงาน Hot

viewall
21 October 2014

Mexico upstream bidding to start with shallow-water assets
viewmore

14 October 2014

Northern Gulf Petroleum (Thailand) Ltd donated to Mechai Bamboo School for education
viewmore


pic news

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง กำหนดมาตรการการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม viewmore

pic news

แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

จัดทำขึ้น เพื่อให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ viewmore

pic news

หนังสือความจริง ข้อเท็จจริง ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ

เอกสารฉบับนี้ ชธ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานต่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย viewmore


Youtube Channel กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ดูทั้งหมด

video

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแหล่งน้ำมันดิบบูรพา ต.กกแรด อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแหล่งน้ำมันดิบบูรพา ต.กกแรด อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย viewmore

video

ชี้แจงเรื่องการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและรองปลัดกระทรวงพลังงานี้แจงเรื่องการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในรายการเดินหน้าประเทศไทย viewmore

video

ข้อเท็จจริง การสำรวจปิโตรเลียม จังหวัดบุรีรัมย์

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สัมภาษณ์กับรายการข่าว 3 มิติ กรณีการสำรวจปิโตรเลียม จังหวัดบุรีรัมย์ viewmore

Order Thailand Petroleum Concession Map

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.

since 1st December,2011 Visitor : 4671693
พลังงานหยั่งลึก
Advertisement
DMF Site Explorer