ปรับปรุงล่าสุด
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการและบุคลิกภาพเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านธรณีวิทยา ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
** ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
viewall
30 มิถุนายน 2558

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชึ้แจงการเผาก๊าซธรรมชาติหลุมดงมูล 5 ล่าสุดปลอดภัย เป็นแค่ก๊าซค้างหลุม เตรียมรอผลประเมินเพื่อการพัฒนา
viewmore

29 มิถุนายน 2558

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นำคณะกรรมการปิโตรเลียม เยี่ยมชมแท่นผลิตปิโตรเลียมบงกชใต้ ในทะเลอ่าวไทย
viewmore

ดูทั้งหมด
pic news

Petroleum Technical Forum Presentations December 15, 2014

viewmore

pic news

หนังสือความจริง ข้อเท็จจริง ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ

viewmore

pic news

คู่มือสื่อมวลชน ข้อมูลสาระเกี่ยวกับปิโตรเลียม หลายมิติ 2557

viewmore

สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ