พื้นที่ประเทศอื่นๆ ปริมาณสำรองปิโตรเลียมในประเทศใกล้เคียง