รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน มกราคม ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 130.31 22,727 0 0 25,998 196 867
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,277.96 222,875 45,017 40,947 31,304 775 3527
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 7.90 1,377 0 0 12,110 93 120
  G11/48 นงเยาว์ 2.10 367 0 0 8,522 17 18
  15-16 บงกช 635.88 110,897 15,168 13,796 0 180 385
  16-17 บงกชใต้ 406.77 70,940 10,843 9,863 0 60 125
  B8/38 บัวหลวง 0.05 8 0 0 8,692 26 30
  B12/27(3) ไพลิน 370.84 64,674 15,137 13,769 0 179 797
  G1/48 มโนราห์ 1.40 244 0 0 8,409 8 10
  G4/48 ยูงทอง 4.02 702 0 0 1,745 4 19
  9A ราชพฤกษ์ 0.74 129 0 0 119 1 16
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 2.69 470 0 0 5,758 26 68
  G10/48 วาสนา 0.15 27 0 0 5,723 13 14
  G5/43 สงขลา 0.07 13 0 0 10,204 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 245.50 42,815 9,274 8,436 0 125 435
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 26 1 5
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 556 8 18
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 59.30 10,341 0 0 29,021 399 860
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 296 22 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.74 129 0 0 2,981 15 108
  E5 น้ำพอง 10.31 1,797 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 0 2
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 666 74 84
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 674 75 92
  L11/43 บูรพา 0.36 62 0 0 386 2 2
  EU1 ภูฮ่อม 129.78 22,633 439 399 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 265 2 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.03 6 0 0 99 5 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 678 10 13
รวมทั้งหมด   3,286.90 573,233 95,878 87,210 154,232 2,370 7,778
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
814,675
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก